top of page
  • Skribentens bildNishti Haglund

Stärk medarbetarna genom ett styrkebaserat ledarskap!

Uppdaterat: 6 dec. 2021

Din största utvecklingspotential finns i dina talanger

När jag utbildade mig till "Gallup Global Strengths Coach" sa kursledaren att "dina styrkor är dina utvecklingsområden, inte dina svagheter". Det fick mig att tänka till. När jag ser tillbaka på mitt yrkesliv har fokuset i större grad legat på utveckling av svagheter under utvecklingssamtal. Jag insåg till slut att jag kommer att kunna utveckla svagheter till en viss nivå men kommer aldrig bli riktigt bra på det hur mycket jag än försökte.


"The most effective way to develop and empower people is to help them use their strengths " - Donald O. Clifton

Styrkebaserad coaching handlar om att vända på detta och lägga ett större fokus på dina talanger och styrkor- det är där du har störst potential för utveckling.


Detta är något jag verkligen kan köpa in på utifrån min egna erfarenhet. Tidigt fick jag höra att utveckla människor, bygga relationer och leda var styrkor jag hade och har fortfarande. Nu i efterhand hade jag önskat att mina ledare frågat mig "hur kan vi skapa förutsättningar för dig att få använda dina styrkor ännu mer?". Detta hade resulterat i att jag hade presterat ännu bättre och varit gladare på jobbet.

Vinster för både medarbetaren och organisationer

Som sagt, får vi människor jobba med det vi är bra på presterar vi bättre och mår bättre. Win-win för arbetsgivaren och för medarbetaren!

  • 18% ökad prestation

  • 73% minskad personalomsättning

  • 23% högre engagemang

  • 10% förbättrade kundnyckeltal

(Källa: Gallup CliftonStrengths)


Utveckla supportsystem för att hantera svagheter

Behöver du utföra uppgifter inom ett område där du är svagare rekommenderar Gallup att du utvecklar supportsystem. Exempelvis om du är en ledare som är mer operativt lagd och behöver jobba med framtida planer och riktningen för din enhet kan du samarbeta med någon som har "Futuristic" och "Strategic".


Ett annat sätt att hantera en uppgift där du är svagare är genom att tänka vad slutresultatet är och därefter fundera på hur du ska komma dit.


4 tips på hur du kan applicera ett styrkebaserat ledarskap

När du motiverar, stärker och utvecklar dina medarbetare kan du applicera dessa tips.

  • När medarbetaren ska uppnå något - utöva ett coachande ledarskap genom att fråga om inre resurser. Exempelvis: vilka av dina styrkor kan användas för att uppnå det du vill?

  • Utvecklingssamtal - ha ett större fokus på det medarbetaren har gjort bra. Skapa en utvecklingsplan utifrån det medarbetaren har fallenhet för och inkludera svagheter men med ett mindre fokus.

  • Feedback - viktigt med mer stärkande feedback, det personen har gjort bra. Detta betyder inte att du ska undvika konstruktiv feedback som också utvecklar personen.

  • Sätta ihop ett team - försök att inte bara tänka erfarenheter utan också styrkor för att få ett optimalt team med en mångfald.

108 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page